YENİ- YENİ DİPLOMASİ

Uluslararası ilişkilerde son on yıllarda yaşanan dönüşümlerin ve küreselleşmenin yarattığı etkilerin diplomasi alanına yansımalarının incelendiği bu eserde, diplomasinin tarihsel süreçte geçirdiği evrimden hareketle; üzerinde çokça konuşulan yeni diplomasi türleri incelenmektedir.

Kamu diplomasisi, kültürel diplomasi, bilim diplomasisi, dijital diplomasi, paradiplomasi, spor diplomasisi, eğitim diplomasisi, çevre diplomasisi, insani diplomasi, uzay diplomasisi, sağlık diplomasisi ve niş diplomasi gibi yeni diplomasi türleri analiz edilmekte ve diplomasinin geleceğine ilişkin değerlendirmelere de yer verilmektedir.

ÖZGÜN ERLER BAYIR