SORULARLA DEPREMİN HUKUKİ BOYUTU

“Sorularla Depremin Hukuki Boyutu” adlı bu çalışmada, deprem dolayısıyla ortaya çıkan hukuki soru ve sorunlar birden fazla hukuk dalı yönünden ele alınmaktadır. Kamu hukuku başlığı altında anayasa hukuku, idare hukuku ve ceza hukuku; özel hukuk başlığı altında medeni hukuk ve sigorta hukuku çerçevesinde öncelikle tespit edilen hukuki sorunlara yer verilmekte ve ayrıca bunlara ilişkin çeşitli değerlendirmeler yapılmaktadır.

Bu çerçevede devletin yükümlülüklerine, idarenin sorumluluğuna, yapım, denetim ve kontrol süreçlerindeki görevlilerin cezai sorumluluklarına, özel hukuk kapsamındaki taleplere, yaşanan kayıplar ve zararlar sonrası hangi hukuki prosedürlerin izleneceğine ilişkin ortaya çıkan soru ve sorunlar dikkate alınmaktadır.
Bu çalışma, konunun içtihatlardaki yansımalarını göstermekle birlikte, öğretideki görüşler de dikkate alınarak soru ve sorunlara yönelik açıklamalar ve çözüm önerileri getirme amacı taşımaktadır.