SAS, JCI, SKS TEMELİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ TEORİ VE UYGULAMA

Sağlık hizmetlerinde kalite yönetim sisteminin varlığı hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması için elzemdir. Kalite sadece kalite departmanının değil bir sağlık kuruluşunda en üst yönetimden başlayarak organizasyonun en alt hiyerarşik basamağındaki çalışana kadar herkesin görevidir. Ancak birçok sağlık meslek mensubu okul eğitimleri sırasında sağlık hizmetlerinde kalite konusunda eğitim almadan mezun olmuş durumdadır. Bu yüzden kalite yönetim birimlerinin aktif yönlendirmesine ihtiyaç duyulmaktadırlar.

Bu kitapta bir sağlık kuruluşunda kalite yönetim sisteminin ilk kez kurulmasından başlayarak sistemin sürdürülmesi için gerekli faaliyetler konusunda hem teorik hem de uygulamaya dönük bilgi sağlamak amaçlanmıştır.

Kitabın hedef kitlesi; sağlık kuruluşlarında çalışan ve 22.05.2014 tarih 29007 sayılı Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik eklerinde belirtilen tüm sağlık profesyonelleri ve öğrencileridir.

En temel insan haklarından olan kaliteli sağlık hizmetine erişim hakkının sağlanmasına katkı sağlayabilmek dileğiyle.