TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASINDA GENÇLER

Türkiye’deki gençlerin en temel problemlerinden biri okuldan iş hayatına geçişlerinde yaşadıkları zorluklardır. İşgücü piyasalarına adım atmaya çalışan gençlerin işe geçişlerinin uzaması hem sosyal hem de ekonomik açıdan sorun teşkil etmektedir. Okuldan işe geçişlerin uzaması hatta iş hayatına geçişin gerçekleşememesi, bugünün işsiz gençlerinin ve gelecekteki işsiz yetişkinlerin nüfus içindeki payının artmasına neden olacaktır.

 

Dolayısıyla ülkenin en önemli kaynaklarından biri olan gençlerin işgücü piyasasındaki konumlarını incelemek şimdiki ve gelecekteki nesillere daha gelişmiş ve refah bir ülke bırakabilmek için atılacak adımları öngörebilmek adına büyük bir önem taşımaktadır.

 

Bu bağlamda Türkiye işgücü piyasasındaki gençleri ele alan bu çalışma, kapsamı ve içeriği ile işgücü piyasaları alanında çalışmaya başlayan araştırmacılar, öğrenciler ve konuya ilgi duyan okuyucular için önemli bir kaynak teşkil etmektedir.