İLK ÇAĞLARDAN İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEME

Kuzeyde Tuna nehri, doğuda Karadeniz, güneyde Ege ve Akdeniz, batıda Adriyatik Denizi ile çevrili olan Balkan toprakları kontrol edilmesi zor sınırlara sahiptir. Aynı zamanda Balkanlar, Doğu ve Batı dünyalarını birbirine bağlayan jeostratejik ve jeopolitik açıdan çok önemli bir bölgede yer alır. Balkanlar -bu coğrafi önemine ek olarak- tarih boyunca etnik ve dinî birçok farklı düşünce akımının da etkisiyle oldukça riskli bir çatışma bölgesine dönüşmüştür. Dolayısıyla farklı kıtalardan göç ve istilalara açık doğal bir coğrafyaya sahip olan Balkanlar, tarihin her döneminde önemini korumuştur.

Bu kitapta, Balkanlarda, ilkçağlardan iki savaş arası döneme kadar ortaya çıkan siyasal oluşumlar, sosyal-kültürel hareketler ve iktidar mücadeleleri ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bağımsızlık, milliyetçilik, dil, din, tarihsel ortaklık gibi kavramların Balkanlarda yarattığı politik ortamdan, Balkan halklarının bağımsızlık mücadelelerine; bölgede yaşanan savaş ya da isyanlardan, Avrupalı büyük güçlerin çıkar çatışmalarına kadar pek çok konuya 50 farklı soruda yanıt aranmıştır.

Prof. Dr. Çınar Özen,

Doç. Dr. Cihan Özgün,

Doç. Dr. Fırat Yaldız

50 Soruda Bölgesel Politika Balkanlar: İlk Çağlardan İki Savaş Arası Döneme kitabını satın almak için tıklayınız.