İkinci/ Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme

Bilindiği üzere nitelikli bir öğretim için nitelikli bir ölçme değerlendirme sistemi şarttır.

“50 Soruda İkinci/Yabancı Dil Öğretiminnde Ölçme ve Değerlendirme” adlı bu kitap, dil öğretimi sürecinin nitelikli bir biçinde ölçülebilmesi ve değerlendirilebilmesi için bilinmesi ve dikkat edilmesi gerektiği düşünülen temel konuları kapsamaktadır.

 

Bu temel konular,hacimli dil değerlendirmesi literatürüne ve dil öğretme ve değerlendirme deneyimlerine dayanarak belirlenen elli soru altında yalın bir şekilde açıklanmaya çalışılmiştir. Literatüre ve siz değerli öğrencilere fayda sağlaması umuduyla…