21. Yüzyılda, Türkiye’de Yeni Çağ İnanışları ile Kimlik ve Aidiyet Oluşturma