50 SORUDA TÜRKİYE’NİN GÖÇ POLİTİKALARI

Kuruluşundan bugüne farklı göç ve sığınma hareketleriyle şekillenen Türkiye Cumhuriyeti’nin göç politikaları özellikle Suriye’de 2011’de başlayan iç savaş nedeniyle Türkiye’ye yönelen kitlesel göç hareketleri ile çok tartışılan bir başlık haline gelmiştir. Bir yandan Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma iskân politikaları ve diğer yandan yeni bölgesel ve uluslararası koşullar, kurallar ve kurumlarda yaşanan gelişmeler etrafında kabul ettiği yeni uygulamalar dahilinde değerlendirilmesi gereken Türkiye’nin göç politikalarını anlamak bu çerçevede önemli hale gelmiştir. 

Türkiye’nin göç politikalarını kuruluşundan bu yana 50 soru çerçevesinde ele alan bu çalışma kapsamı ve içeriği ile bu alanda çalışmaya başlayan araştırmacılar, öğrenciler ve konuya ilgi duyan okuyucular için bir başucu kaynağı olma niteliği taşımaktadır. Alanında uzman araştırmacı ve akademisyenlerin değerli katkılarıyla hazırlanan bu kitap Türkiye’nin göç politikalarını yerel, ulusal ve uluslararası bağlam içerisinde anlamaya çalışan okuyuculara geniş bir perspektif sunmaktadır.

Editörler: Doç. Dr. Jülide Karakoç & Doç. Dr. H. Deniz Genç

50 Soruda Türkiye’nin Göç Politikaları kitabını satın almak için tıklayınız.