50 SORUDA TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ

Cumhuriyetin 100. yılını kutlamaya hazırlandığımız ve dünya politikasının önemli bir değişim sürecinden geçtiği bu dönemde Türk Dış Politikası’nı farklı perspektiflerden değerlendirmek ve farklı konu başlıklarını güncel bir analizle ele almak önemli hale gelmektedir.

Türkiye-AB ilişkileri, hem Türk Dış Politikası’nın önemli bir konusu hem de Türkiye’nin kurucuları tarafından belirlenen modernleşme projesinin devamıdır. İlişkilerde yaşanan pek çok krize rağmen paylaşılan ortak değerler, ortak çıkarlar ve ortak tehditler tarafların arasında kopmayan bağlar inşa etmektedir. Uluslararası sistemin ciddi krizlerle sarsıldığı konjonktürde iki tarafın da sistemin etkin aktörleri olabilmeleri açısından gerçekleştirecekleri işbirliklerinin önemi büyüktür.

Bu kitap hazırlanırken ilişkilerdeki temel sorunlar ve bu sorunların çözümü için neler yapılabileceği yanıtlanmaya çalışıldı. Enerji, güvenlik, dijitalleşme ve yeşil ekonomi gibi konularda olabilecek iş birliği imkanları tespit edilirken demokrasi konusundaki farklılıkların ne kadar zorlayıcı olduğunun altı özellikle çizildi. AB’nin komşu bölgelerde güçlü olabilmesi açısından Türkiye ile iş birliğinin ne kadar elzem olduğu vurgulandı.

Cumhuriyet’in 100. Yılı kutlamaları çerçevesinde “Armağan Kitaplar” serisinin bir parçası olarak hazırlanan kitabın yapmak istediği vurgu “Türkiye’nin Avrupa” olduğu ve kopmaz bağlarla Avrupa’nın parçası olmaya devam edeceğidir.