50 SORUDA ORAL MUKOZA BELİRTİLERİNDEN GENEL SAĞLIĞA

Ağız boşluğunda birçok hastalık değişik tıp branşlarını ilgilendirir. Ağzı en çok gören branş mensubu diş hekimleri neredeyse tamamen dişlere, kulak-burun-boğaz hekimleri de boğaza ve kendi branşlarının diğer alanlarına baktıklarından ağza yoğunlaşmadıkları görülmektedir.

Ağız dokusunun özelliği bakımından deri hastalıkları hekimlerinin konuyla ilgili olması beklenirken almış oldukları eğitimleri gereği onlar da ağız konusunda yeterli tecrübe edinememektedirler. Ağızdaki değişikliklerde dişler de rol oynayabildiğinden ayırım kolay olmayabilir. Genellikle hastalar nereye başvuracağını bilememektedirler. Bu konu ile ilgili özel olarak diş hekimi kökenlilere Amerika B. D.’de ve Batı Avrupa’da ‘Oral Medicine’, Doğu Avrupa’da ‘Stomatoloji’ kavramı içinde uzmanlık eğitimi vardır.

Ülkemizde bunun karşılığı olarak ağız teşhisi anlamına gelen ve bu açığı kapatan branş olan ‘Oral Diagnoz’ kısmı 2012 yılında diş hekimliği fakültelerinden YÖK tarafından kaldırılmıştır!

Bu kitabın amacı ağız mukozasında görülebilen değişiklik veya hastalıkların ağırlıklı olarak genel hastalıklarla ilgili olanlarından bazı örnekler ile toplumda merak edilen sorulara teşhis ile ilgili yorum getirmek, hayati önemi olabilecek değişikliklere dikkati çekmektir.

PROF. DR. SEMİH ÖZBAYRAK – Altınbaş Üniversitesi Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Başkanı

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ Z. ZUHAL YURDABAKAN -Altınbaş Üniversitesi Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ ÖZLEM OKUMUŞ – Altınbaş Üniversitesi Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

“50 Soruda Oral Mukoza Belirtilerinden Genel Sağlığa” kitabını satın almak için tıklayınız.