50 SORUDA AİLE HUKUKUNDA KADININ YASAL HAKLARI

“50 Soruda Aile Hukukunda Kadının Yasal Hakları” kitabının 2. basısını, CUMHURİYETİMİZİN 100. YIL SERİSİ için  yeniledik.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk kadınına verdiği değerin en önemli hukuki sonucu,  4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe giren  Türk Medeni Kanunu’nda  Türk kadınına tanınan eşit haklardır.

1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda da bu eşit haklar özellikle aile hukuku alanında çağın gereksinimleri dikkate alınarak tamamen yeniden düzenlenmiştir. 

Gerek ülkemizde bir türlü yerleşemeyen kadın- erkek eşitliği gerek kadına karşı şiddet gerekse de kadının diğer yasal hakları ve çocuk ile olan ilişkisi ülkemizin uzun yıllardır kanayan bir yarasıdır.

Bu kitap, evlilik içindeki yasal haklarını bilmeyen birçok kadına ışık tutacaktır. Kitapta yer alan 50 soru kapsamında, aile hukuku içindeki hak arayışlarında rehber olabilecek önemli hukuki bilgiler yer almaktadır.