50 S0RUDA BULAŞICI HASTALIKLAR

Yaşamın en eski formu olan mikroorganizmalar farklı yollarla insanlara bulaşabilmekte ve bazen hayatı tehdit edebilen boyutlarda hastalıklara yol açmaktadır. Bununla birlikte bulaşıcı hastalıklar dünya çapında salgınlara neden olarak yaşamı durma noktasına getirebilmektedir.

Solunum yolu, sindirim yolu, aracı bir organizma gibi farklı yollarla bulaşabilen bulaşıcı hastalıklar oldukça çeşitlidir. “50 Soruda Bulaşıcı Hastalıklar” kitabında çok sayıda olan bulaşıcı hastalıklar arasından en sık karşılaşılan bulaşıcı hastalıklar anlatılmıştır.

Bulaşıcı hastalıklarda en önemli konulardan biri korunmadır.

Bu hastalıkların meyana gelmesinde bulaş yolları başta olmak üzere çeşitli bilgilere sahip olunması korunmayı daha mümkün hale getirmektedir. Buradan yola çıkılarak “50 Soruda Bulaşıcı Hastalıklar” kitabı gerek birey gerekse toplum sağlığı açısından bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.